— wie zijn we —

Over ons

"Onze inzet is een honderd procent vrijwillige inzet en komt vanuit maatschappelijke en sociale betrokkenheid voor het welzijn van een ander. Het geeft ons het gevoel zinvol bezig zijn en van betekenis te zijn voor de ander"

de Thoésvrijwilliger

We zijn inwoners van de gemeente Peel en Maas of hebben er een band mee. De meesten zetten zich al jaren vrijwillig in voor een ander.

Sinds 1 februari 2022 noemen wij ons De Thoésvrijwilliger Peel en Maas omdat wij bij mensen thuis op bezoek gaan om gezelschap te bieden en mantelzorgers te ontlasten.

 

het team

De coördinatie van De Thoésvrijwilliger Peel en Maas is in handen van Door Nouwen- Hillen en Claudia Swinkels- Baladron uit Panningen.  Sinds 1 februari 2022 zetten zij zich vrijwillig in om vraag en aanbod van mensen aan elkaar te verbinden. Zij ontvangen van de gemeente een bescheiden budget om de vrijwilligers te ondersteunen en waarderen. De Thoésvrijwilliger is een samenwerking aangegaan met Stichting bevordering welzijn in Panningen (SBWIP) en Hulp bij Dementie.

Door Nouwen

vrijwillig coördinator
Door woont op de Schoolstraat in Panningen samen met haar man Frans. Samen hebben ze twee zonen en 5 kleinkinderen. In haar vrije tijd passen ze op de kleinkinderen en maken ze lange fietstochten. Door is vaak te vinden in haar tuin om de vele bloemen en planten te verzorgen. Samen met haar zussen maken ze creatieve bloemstukken voor zichzelf. Door is opgeleid als verzorgende IG en heeft gewerkt bij De Zorggroep, waarvan 17 jaar als vakspecialist Opleidingen. Tot december 2023 was Door oproepkracht bij de Dorpsontmoetingen in Panningen en Maasbree. In 2017 is Door bij de Vrijwilligerszorg in Peel en Maas gestart als dementievrijwilliger en later als vrijwillig contactpersoon.
Door zet zich vanaf 2021 in als vrijwillig coördinator bij de Thoésvrijwilliger

Claudia Swinkels

vrijwillig coördinator
Claudia woont ook op de Schoolstraat in Panningen, samen met haar man Marc, hun twee zonen en hun hond. In haar vrije tijd rent ze met de hond door de Heljese bös of is ze te vinden in haar kweekkasje of bij de kippen in de tuin. Claudia is opgeleid als Creatief Agoog aan de Hoge School Sittard. Ze heeft gewerkt als groepsleidster bij de Mutsaersstichting, Adjuncthoofd kinderopvang Vorkmeer en bij De Zorgondersteuner, later Proteion Welzijn. Daar heeft ze in de gemeente Venlo gewerkt als mantelzorgondersteuner, coördinator vrijwilligerszorg, begeleider Informatie en Advies en beleidsmedewerker. Momenteel is Claudia Ontwikkelaar bij de brede Welzijnsinstelling Incluzio Sociale Basis in Venlo. Haar aandachtsgebieden zijn o.a. senioren, mantelzorg en vrijwilligers.
Claudia zet zich vanaf 2021 in als vrijwillig coördinator bij de Thoésvrijwilliger

44

Thoésvrijwilligers

7

aanbod (ook in de avonduren)

22

vragen

Onze geschiedenis

1991 tot heden

De Thoésvrijwilliger is sinds 1 februari 2022 een burgerinitiatief. De vrijwillige inzet was voorheen bekend onder de naam Vrijwilligerszorg Peel en Maas – Proteion en Vrijwillige Thuishulp- De Zorgondersteuner.

De inzet van een vrijwilliger in de thuissituatie is niet nieuw. In 1991  is deze vorm van inzet gestart onder de naam Vrijwillige Thuishulp. Op 1 november 1996 is Annie Winkelmolen  vrijwillig contactpersoon geworden voor (destijds) de gemeente Helden. Zij heeft meer dan 10 jaar veel  vrijwilligers in contact gebracht met hulpvragers in onze gemeente. De coördinatie werd geregeld vanuit De Zorgondersteuner Noord Limburg, onderdeel van Thuiszorg Noord Limburg. Deze Thuiszorg is nu bekend onder de naam Proteion. De Vrijwillige Thuishulp was niet alleen in de gemeenten Peel en Maas actief maar ook in Venlo, Beesel, Venray, Bergen en Horst ad Maas.  De Vrijwillige Thuishulp heeft haar naam op enig moment veranderd in Vrijwilligerszorg Peel en Maas.  Jaren later fuseerde De Zorgondersteuner met Proteion Welzijn, onderdeel van Proteion in Midden Limburg. 

 

Adres

Schoolstraat 43
5981 AH Panningen

follow us

telefoonnummer

06 28 29 1941

Email

info@thoesvrijwilliger.nl